Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor

Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor

Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor vrši poslove koji se odnose na:

    - praćenje zakonske regulative iz nadležnosti Odjeljenja,

    - obavljanje pravnih poslova,

    - odnose s javnošću i medijima,

    - pružanje pravne podrške u Odjeljenju,

    - praćenje izvršenja ugovorenih obaveza,

    - stručni nadzor i internu kontrolu,

    - rad sa strankama,

    - finansijski nadzor nad pripremom i izvršenjem budžeta,

    - strateško planiranje (program rada i budžeta),

    - zaprimanje podnesaka, vršenje njihove klasifikacije i prosljeđivanje u rad.

Rukovođenje
Pododjeljenjem za zajedničke poslove i stručni nadzor rukovodi šef Sabrija Jašarević, dipl.ing.tehn.
Kontakt:

     Tel :          +387 49 240 813,

     Fax :         +387 49 216 030

     Tel / fax:   +387 49 217 532,

                     +387 49 240 699,

                     +387 49 240 698,

Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH

            Ul. Bosne srebrene br. 12, 76100 Brčko distrikt BiH

E-mail: sabrija.jasarevic@bdcentral.net