Pododjeljenje za javne objekte

Pododjeljenje za javne objekte

Pododjeljenje za javne objekte vrši poslove koji se odnose na:

    - planiranje i realizaciju izgradnje javnih objekata,

    - organizaciju i nadzor izrade projektne dokumentacije,

    - pripremu tenderske dokumentacije i učešće u izboru izvođača,

    - uvođenje izvođača u posao, stručni investitorski nadzor, tehnički prijem i primopredaju radova,

    - ostale poslove i zadatke iz nadležnosti Pododjeljenja.

Rukovođenje

Pododjeljenjem za javne objekte rukovodi Nenad Radojković dipl.inž.građ.

Kontakt:

Tel / fax: +387 49 217 532,

                +387 49 240 699,

                +387 49 240 698,

Adresa: Ul. Bosne srebrene br. 12, 76100 Brčko distrikt BiH

E-mail: nenad.radojkovic@bdcentral.net