O Odjeljenju

Odjeljenje za javne poslove

 Odjeljenje za javne poslove kao organ javne uprave obavlja poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o javnoj upravi, zakonima i aktima Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zakonima Bosne i Hercegovine, kao i aktima Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i gradonačelnika. Odjeljenjem za javne poslove rukovodi šef odjeljenja a unutrašnjim organizacionim jedinicama rukovodeći službenici. Odnosi sa drugim organima javne uprave se zasnivaju na saradnji, informisanju i dogovaranju.

Odjeljenje za javne poslove nadležno je za:

   a) predlaganje politike iz nadležnosti Odjeljenja,

   b) upravljanje u okviru djelatnosti izgradnje i rekonstrukcije puteva na području Brčko distrikta BiH,

   c) planiranje, pripremu i vođenje kapitalnih investicija u oblasti izgradnje i rekonstrukcije puteva,

   d) upravljanje voznim parkom Vlade,

   e) saobraćaj i komunikacije,

   f) organizovanje i funkcionisanje javnog saobraćaja u Brčko distriktu BiH,

   g) izgradnju javnih objekata na području Brčko distrikta BiH,

   h) planiranje, izgradnju, održavanje i vođenje investicija iz oblasti javnih zelenih površina određenih zakonom,

   i) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti ovog Odjeljenja, organizovane su sljedeće organizacione jedinice:

        1.  Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor,

        2.  Pododjeljenje za puteve i parkove,

        3.  Pododjeljenje za javne objekte,

        4.  Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila.

              U okviru Pododjeljenja za javni saobraćaj i održavanje vozila postoji služba:

              4.1. Služba za održavanje vozila.