Pododjeljenje za puteve i parkove

Pododjeljenje za puteve i parkove

Pododjeljenje za puteve i parkove vrši poslove koji se odnose na:

    - izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i parkova,

    - identifikaciju, snimanje, procjenu stanja saobraćajnica, saobraćajnih površina i parkova,

    - programiranje i realizaciju rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica,

       saobraćajnih površina i parkova,

    - organizaciju i nadzor izrade projekata za rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnica i parkova,

    - pripremu tenderske dokumentacije i učešće u izboru najpovoljnijih ponuđača,

    - uvođenje izvođača u posao,

    - stručni investitorski nadzor za saobraćajnice i parkove,

    - primopredaju izvedenih radova,

    - planiranje, održavanje i vođenje investicija iz oblasti javnih zelenih površina

       određenih zakonom.

Rukovođenje

Pododjeljenjem za puteve i parkove rukovodi Began Adžikić dipl.ing.građ.

Kontakt:

Tel / fax:   +387 49 217 532,

                +387 49 240 699,

                +387 49 240 698,

Adresa: Ul. Bosne srebrene br. 12, 76100 Brčko distrikt BiH

E-mail: began.adzikic@bdcentral.net