Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila

Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila

Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila vrši poslove koji se odnose na:

    - organizovanje javnog prevoza u Brčko distriktu BiH,

    - izdavanje licenci za javni prevoz,

    - izdavanje međunarodnih dozvola za prevoz robe,

    - izdavanje odobrenja i saglasnosti iz oblasti vodnog saobraćaja,

    - kontrolu i nadzor rada stanica za tehnički pregled.

           Služba za održavanje vozila vrši poslove koji se odnose na:

                - održavanje vozila i mašina u vlasništvu Brčko distrikta BiH,

                - nabavku, izdavanje goriva i maziva,

                - registraciju i osiguranje vozila,

                - prikupljanje, sortiranje i evidentiranje dokumentacije za sva vozila Vlade,

                - utvrđivanje stvarnih potreba za vozilima i drugim mašinama,

                - predlaganje licitacije, otpisa vozila i mašina,

                - nabavku potrebnih vozila i mašina

                - raspodjelu vozila i mašina.

Rukovođenje

Pododjeljenjem za javni saobraćaj i održavanje vozila rukovodi Mensur Kamenjašević dipl.ing.saob.

Službom za održavanje vozila rukovodi Dr Radoslav Kojić dipl.inž.saob.

Kontakt:

Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila

     Тел :  +387 49 240 739,

     Fax :   +387 49 216 030

     Адреса: Bulevar mira 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ

     Е-маил: mensur.kamenjasevic@bdcentral.net

Služba za održavanje vozila

     Тел :  +387 49 218 038,

     Fax :   +387 49 214 097

     Адреса: Ul. Ciglana bb, 76100 Brčko distrikt BiH